Környezetvédelem


Vállalati célkitűzés a környezetvédelem

A TVU fontos vállalati célkitűzése a környezetvédelem biztosítása. Ezt a megállapítást támasztja alá annak évek óta folyó következetes megvalósítása a gyártási folyamatban, a műszaki beruházásoknál, megnyilvánul a munkatársakra és a környezetre kifejtett hatásban és nem utolsó sorban a termékminőség permanens fejlesztésében, mivel a TVU fonala lényegében a vásárló „második bőrét” jelenti. A textil gyártási folyamatban éppen a fonal kikészítésével kapcsolatban adódik két érzékeny terület: a színezékek és a segédanyagok alkalmazása, valamint a vízigény.

A következőkben további részletes információkat találnak a TVU-nál a téma kitartó és felelős kezelésével kapcsolatban.


Ökológiai termék-adatbank

A fonalak kikészítéséhez és színezéséhez kizárólag neves német és svájci szállítók bevizsgált termékei kerülnek felhasználásra. Ebben a vonatkozásban döntő kritérium – többek között –az „Öko Tex –Standard 100, Schadstoffgeprüfter Textilien” /Textiliák vizsgálata a károsító anyagok befolyása szempontjából”/( A I termék-osztály – alkalmasságot jelent a csecsemők számára). Ez a megjelölés csak azokon a textiliákon tüntethető fel  , amelyek átfogó, analitikus vizsgálatoknak folyamatosan megfelelnek. A biztonsági adatlapok segítségével állandóan aktualizáljuk az átfogó üzemi adatbankot, amelyben a termék összes ökológiai adatait, például annak vízveszélyeztetési osztálya, összegyűjtöttük. Így lehetségessé válik az összes kínált termék tanusítása és összehasonlítása ökológiai hatás szempontjából, és ez gyorsabb döntést biztosít.


Pénzforrás kímélete a nedves elemeknél

A fonal kikészítés nagy vízigényű. A TVU a felhasznált vizet saját kútjaiból nyeri, és üzemben készíti elő.

Ilyen módon a messzire történő szállítás, valamint az értékes ivóvíz felhasználása elkerülhető. Az  állandó eljárás-optimalizálás lehetővé teszi, hogy manapság lényegesen rövidebb flottaviszonyokkal  végezhető a színezés. Ez azt jelenti, hogy az átlagos vízfelhasználást  az elmúlt 17 évben 982-ről 67-re tudtuk csökkenteni l kg festett fonalra vonatkozóan. A környezetvédelmi minisztérium által „modellkarakterű környezeti beruházásnak” nevezett új tervezésű szennyvíz-színtelenítő berendezést 2003-ban kezdtük üzemeltetni.Az elektromos vezetőképesség mérése útján egy rész-áram kerül elkülönítésre, és kationos kicsapószerrel a flotációs berendezésben megy végbe a színtelenítés. A rész-áramképzés következtében az összes szennyvízmennyiségnek csak kb, 4 %-át kell színteleníteni. Az eljárás, ennek következtében, különösen hatásos és pénzkímélő. Az ehhez szükséges lényeges szennyvíz-adatokat az üzemi szennyvízmérő-állomások széles körű feljegyzéseiből és a saját laboratóriumunk elemzéseiből nyerjük.


Hővisszanyerés és biómnasszahőerőmű

Egy nagy hatásfokú.hővisszanyerő berendezés lehetővé teszi az összesen szükséges hőenergia több mint 54 %-ának visszavezetését a TVU üzemi hálózatába. Ez kb. évente l millió liter fűtőolaj megtakarításnak felel meg. Ennek folyamán a forró kezelőflotta hőjét lemezes hőcserélő segitségével kivonjuk és a hideg friss vízhez adagoljuk. A hőveszteséget  tovább csökkentjük az összes lényeges csővezeték és készülék teljeskörü szigetelésével.Az 1 kg színes fonalra jutó hőfelhasználás az l990-es 3,78 kW/h értékről mára 2,21 kW/h-ra csökkent. 3,25 MW hőenergiát állítunk elő 2007 decembere óta egy biómassza-hőerőműben, amelyben faforgáccsal tüzelünk.A csúcsteljesítményhez 3,2 MW teljesítményű olajkazán áll rendelkezésre. A fatüzelés következtében a CO2 kibocsátás, a régebbi olajfűtőműhöz viszonyítva  több mint 80 %-kal csökkent.


Árammegtakarítási intézkedések

Az „Energie-Halbe” /Fél-energia/ EU szállítási projekt ajánlásának megvalósítása következtében a TVU áramfelhasználása a jelentős és haladó automatizálás ellenére az ágazat-specifikus összehasonlításban jól helytáll. Ezt , többek között, a gépmeghajtások optimalizálása és a legújabb fordulatszám-szabályozós motorok alkalmazásával értük el.Az áramköltséget tovább csökkentettük  áramcsúcs esetén a különböző készülékek automatikus kikapcsolásával /MAX figyelés/ , valamint hétvégén egy trafó leállításával.Ezen kívül világító testeket alkalmazunk reflektorokkal, valamint nagy hatásfokú fénycsöveket használunk.


Következetes hulladék szétválasztás és hulladék keletkezésének elkerülése

Az egész üzem területén már évek óta elkülönítve kezeljük az üzemi maradékanyagokat a különböző gyűjtőhelyeken. Az értékes anyagok ill. maradék hulladékok fajtáját, mennyiségét és az értékesítési módot pontos statisztikában rögzitjük. A hullaék mennyiségét 1988 óta közel 85 %-kal csökkentettük.


Vállalati vezérelv

A munkatársaknak jövőbiztos és jövőorientált munkahelyet ajánlunk.Ezzel kapcsolatban  elvárjuk, mindenek előtt az egyes munkatársak teremtő kreativitását, az egyes részlegeket
átfogó gondolkodását és felelősség vállalását. A munkatársakat kooperatív  vezetési stílussal támogatjuk a társatulajdonhoz vezető úton. Ennek feltétele a jó team-munka és a baráti, kölcsönös tiszteleten alapuló érintkezés.A siker legjobb bizonyítéka a kis mértékű fluktuáció az egész vállalatnál, valamint a kiváló minőség a termelésben.


Középpontban a munkatárs

A munkatárs áll minden szerződés elején és végén.Az állandó munkatársi törzs új elgondolásokkal jelentkezik, kezdeményezéseket alakít ki, és azokat az üzemvezetéssel együtt megvalósítja. Az AOK hálózatban gerinctornákat alkalmaznak, hogy a munkatársak terhelését a munkahelyükön csökkentsék, és egészségüket javítsák.

E mellett nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink továbbképzésére. Közösen a középszintű vezetéssel a szállítók és a münchbergi textil szakiskolával megvalósított csere útján előmozdítjuk a meglévő tudás aktualizálását és elmélyítését. Ezt a tanulási folyamatot állandóan a műszaki és gazdasági követelményekhez igazodva alakítjuk. A gyártási folyamat optimalizálása megkönnyíti a mindenkori munkatársak kvalifikált munkavégzésének elvárását, pl. képesek legyenek elsajátítani a labordiszpenzátor, a színezék- elosztás technikáját az EDV útján vagy az új CHD  berendezés /automatikus vegyszer és segédanyag-adagoló/ kezelését.

A képzést a TVU-nál nagy betűvel írják. Jelenleg 17 fiatal képzése van folyamatban  hét képzési területen. Sok vezetőként dolgozó munkatárs valamikor ebben a a képzésben vett részt. A fiatalokba való beruházás nem tekinthető öncélúnak, hanem azt szociális alkalmazásként foghatjuk fel. A munkatársak tulajdonképpen a TVU tőkéjének tekinthetők.A szerződéses alkalmazásuk, motivációjuk és a széléskörű szaktudásuk teszik  a vevők számára megbízható partnernek a TVU-t.